Desire Knows No Bounds
Friday, December 12, 2008

من يه مامان‌بزرگ خوشگل چشم‌سبز دارم که خيلی با نمکه و صدای خوبی هم داره و قطاب و باقلوا و مربای بادمجون‌اش حرف نداره و ضرب هم می‌زنه گاهی و عاشق نجوم و برنامه‌های ستاره‌دار کانال چهاره و عاشق آگاتا کريستی و داستان‌های پليسی-جنايی هم. بعد اين مامانیِ ما، جوونياش يه برادر موسيقی‌دان داشته/داره که اين آقای برادر يه دوست موسيقی‌دان داشته/داره که اين آقای دوست برادرش عاشق مامانیِ من بوده. اما مامان‌بزرگ‌جان عوض ازدواج کردن با يه هنرمند بی‌آتيه می‌ره زن آقای پدربزرگ‌ام می‌شه که مردتر بوده و پول‌دارتر! بعد برادره و دوست‌ه می‌رن آمريکا به موسيقی‌دانی‌شون ادامه می‌دن و ديگه برنمی‌گردن ايران و هيچ‌کدوم‌شونم ديگه ازدواج نکردن کلن.

مامانی يه رديف نوار کاست داره که تو اين سال‌ها جسته‌گريخته از آمريکا رسيده. از طرف برادر کوچيکه.

تو اين يکی دوماهه‌ی اخير به واسطه‌ی مهمونی‌ها و مراسم پشت‌سرهم تو فاميل، جو خانواده به کل مونده بود تو مايه‌های ساسی‌مانکن و شاهين اس‌تو و رضايا و فارز و الخ. اين شد که به جبران کل مهمونی‌های اخير، تو مهمونی ديشب هيچ سی‌دی‌ای پخش نشد که نشد و تمام مراسم به صورت پخش زنده در خدمت دهه‌ی بيست-سی‌ای‌ها بود. بعد سه تا مهمون از آمريکا اومده هم داشتيم که يکی‌شون نوازنده‌ی چيره‌دست ويولون بود، يکی‌ديگه‌شون يک بانوی خوش‌پوش خوش‌صدا و سومی هم زن‌دايی مامان‌ام. گيتار و سه‌تار-زن هم که داشتيم تو دخترخاله‌ها، اينه که بساطی برا خودشون به پا کردن اين دهه بيستی‌ها، ديدنی و شنيدنی.

بعد نکته اين‌جا بود که آقای ويولون کسی نبود جز عاشق دل‌خسته‌ی قديمی مامان‌بزرگ، که بعد از يه قرن اومده بود ايران. که وقتی شروع کرد به ساززدن، مامانیِ شوخ و شنگ و خون‌سرد من هم حتا ديگه نتونست جلو اشکاشو بگيره. که تو اون نيم ساعت کذايی، رسمن جادو کرد آقاهه. که انگار داشت تلافی تمام اين سی-چهل سال رو در می‌آورد با سازش.

اين بود که باقی شب، بزمی شد برای خودش، به دست همين زن و مردهای قديمیِ فراموش‌شده. که رسمن مغازله‌ای راه انداختن با شعرها و سازها و آوازها و تصنيف‌خونی‌هاشون. با دَم‌گرفتن‌ها و دو-خوانی‌ها و بده‌بستون‌های موسيقيايی‌شون.

که من تکيه داده بودم عقب، تو يه گوشه‌ی کم‌نور مُشرف به تمام سالن، و لذتی می‌بردم از تماشای صورت اين آدم‌های نازنين. که چه‌همه چشم‌هاشون گردگيری شده بود و برق می‌زد. که چه‌همه مست بودن و زنده بودن. و چه‌همه قصه داشتن پشت تک‌تک خط‌های صورت‌شون.

و خدا می‌دونه که من چه‌همه عاشق اين آدم‌هام. عاشق يک گوشه نشستن و تماشا کردن و قصه‌هاشون رو بافتن. عاشق گردگيری تمام اين حس‌های خاک‌گرفته و برق‌های کم‌رنگ شده و دست‌های پر نقش و نگار. که لابد اون وقت‌ها، حکايت‌ها داشته‌ن برای خودشون و ناز و غمزه‌ها و حرف و حديث‌ها.


Comments:
منم یه مامان بزرگ چشم آبی سفید تپلی داشتم...شب‌هایی که خودش خوابش نمی‌برد برامون قصه می‌گفت!ا
و خدا می‌دونه که من چقدر کشته مرده‌ی مامان بزرگ‌ها هستم، که انگار همه‌شون مهربون‌تر و باحوصله‌تر و فهمیده‌تر از مامان‌ها هستن
 
آن شب را حک کن...حک...سعادت،در نزدیکی توست
 
من و تو هم به هنگام
یا نا به‌هنگام
به مغازله خواهیم نشست
به مغازله‌ای که
آنهایی که نیامده‌اند خواهند گفت
مغازله‌ی یک دهه‌ی هفتاد، هشتادی!
پس بخوان غزل ناخوانده‌ات را
http://sarosarv.wordpress.com/
 
كاش يكي دو رديف عقبتر به دنيا اومده بوديم همه‌مون، يكي دو دهه، كه ياد ميگرفتيم عاشق بشيم و عاشق بمونيم و عاشق بميريم و عاشق بريم جهنم و عاشق بسوزيم و خدا رو هم از رو ببريم...حيف...خيلي حيف
و چقدر جاي من خالي بوده اون گوشه از سالن كه نور كمي داشت و ميشد از تاريكي روشنايي رو ديد زد، دوستان جاي ما
 
Post a Comment

Archive:
February 2002  March 2002  April 2002  May 2002  June 2002  July 2002  August 2002  September 2002  October 2002  November 2002  December 2002  January 2003  February 2003  March 2003  April 2003  May 2003  June 2003  July 2003  August 2003  September 2003  October 2003  November 2003  December 2003  January 2004  February 2004  March 2004  April 2004  May 2004  June 2004  July 2004  August 2004  September 2004  October 2004  November 2004  December 2004  January 2005  February 2005  March 2005  April 2005  May 2005  June 2005  July 2005  August 2005  September 2005  October 2005  November 2005  December 2005  January 2006  February 2006  March 2006  April 2006  May 2006  June 2006  July 2006  August 2006  September 2006  October 2006  November 2006  December 2006  January 2007  February 2007  March 2007  April 2007  May 2007  June 2007  July 2007  August 2007  September 2007  October 2007  November 2007  December 2007  January 2008  February 2008  March 2008  April 2008  May 2008  June 2008  July 2008  August 2008  September 2008  October 2008  November 2008  December 2008  January 2009  February 2009  March 2009  April 2009  May 2009  June 2009  July 2009  August 2009  September 2009  October 2009  November 2009  December 2009  January 2010  February 2010  March 2010  April 2010  May 2010  June 2010  July 2010  August 2010  September 2010  October 2010  November 2010  December 2010  January 2011  February 2011  March 2011  April 2011  May 2011  June 2011  July 2011  August 2011  September 2011  October 2011  November 2011  December 2011  January 2012  February 2012  March 2012  April 2012  May 2012  June 2012  July 2012  August 2012  September 2012  October 2012  November 2012  December 2012  January 2013  February 2013  March 2013  April 2013  May 2013  June 2013  July 2013  August 2013  September 2013  October 2013  November 2013  December 2013  January 2014  February 2014  March 2014  April 2014  May 2014  June 2014  July 2014  August 2014  September 2014  October 2014  November 2014  December 2014  January 2015  February 2015  March 2015  April 2015  May 2015  June 2015  July 2015  August 2015  September 2015  October 2015  November 2015  December 2015  January 2016  February 2016  March 2016  April 2016  May 2016  June 2016  July 2016  August 2016  September 2016  October 2016  November 2016  December 2016  January 2017  February 2017  March 2017  April 2017  May 2017  June 2017  July 2017  August 2017