Desire Knows No Bounds
Sunday, January 18, 2009

فروفرو ماديان بالياقت

آدم است ديگر
وسط کار و بار برمی‌دارد سی‌دی را امتحان کند که سالم است يا نه
بعد يک‌هو می‌بينی نشسته تا آخر گربه‌های اشرافی را گوش داده


Comments:
این که دیگر خوراک آدم است
 
وای، چقدر این آدمه شبیه منه
 
من تصادفی وبلاگ شما را دیدم
از اول تا آخرش را خواندم
واقعا معرکه بود
آرام و روان
گاهی سخت و پیچیده
واقعا معرکه بود
خصوصا مطلبی که در مورد انواع مختلف آقایان نوشته بودید خیلی خیلی جالب پرداخت شده بود
برای شما آرزوی موفقیت دارم
 
وای ی ی ی ی ...
ما دوتا بچه گربه های تیتیش مامان هستیم ....
با این ترانه برگردیم به 7 سالگی من .... :(
 
Post a Comment