Desire Knows No Bounds
Monday, May 4, 2009

می‌گه تا قبل از اين داونلودها، همه داشتن بال‌بال می‌زدن بدونن دوست‌دختر من کيه که آثارش هست، اما خودش هيچ‌وقت نيست و وجود خارجی نداره. بعد اما ازون روزی که يکی از منشی‌ها ديد دارم کلاه قرمزی داونلود می‌کنم جو عوض شده و دارن رايزنی می‌کنن کدوم يکی از آقايون دوست‌پسر منه که تا حالا بروز نداده!


Comments: Post a Comment