Desire Knows No Bounds
Wednesday, June 24, 2009

« كشته نداديم كه سازش كنيم ، صندوق دست خورده شمارش كنيم »

دست برداريد از اين سوال مائوس كنندهء آزادهندهء « آخر چه مي شود ؟ »
چه مي شود ؟ هيچ ! اما من به خودم مي بالم . به خودمان كه آن ها را ترسانديم . مثل تمام سال هايي كه از بسيجي هاي چفيه به گردن شان ، ترسيديم . من از خودمان خوشحالم كه آن ها را با تمام چماق هاشان كشانديم توي خيابان ها . كه با موتورسوارهاي غول پيكرشان ، براي دست هاي خالي برافراشته از خشم مان رجز خواندند . داد زدند ، كابل هاشان شكافت هوا را . كه صورت شان را پوشاندند حتي از شرم و ترس . ما با تمام خون هايي كه داديم و با تمام نا تواني مان ، خالي نكرديم خيابان ها را از حضورمان و سكوت مان . من براي اولين بار ديدم كه سكوت چه مي تواند ترسناك باشد و چه خشمگين .
...
[+]


Comments:
آنکــه تفنگ در دست دارد دستانش زودتر خسته میشود
 
گل گفتی
 
تو رو خدا در مورد امروز ساعت 4 اطلاع رسانی کنید.الان موقع خستگی نیست.امروز خیلی مهمه از اونجا که شورای نگهبان درخواست 5 روز تمدید مهلت برای بررسی صحت انتخابات کرده.بقیه چیزا حاشیه اس.
 
اونيكه ادعاي خون دادن و شهيد دادن داره ماييم ! اتفاقاً ما شهيد نداديم كه يك سري به تبعيت كوركورانه از نا مرد هاي روزگار بيان بريزن توي خيابون ها و حيثيت اون شهيدان و دين خانواده هاشون رو زير سئوال ببرن ! ما شهيد نداديم كه بشينيم اونها با دستهاي ظاهراً خالي بيان و بعد عمري آبرو داري با شلوغ بازي گند بزنن به همه چيز!
ديديم و ديديد چه جوري همين قوا همه رو نشوند سر جاشون و امنيت رو دوباره برگردوند به همه مون.
مطمئناً كسانيكه توي اين مدت شلوغ كردن و ساز مخالف زدند عقيده اي به خون شهداي اين مملكت ندارند!
وگرنه با عابرو داري به سبك شهيد داده ها عمل ميكردند.
 
اونيكه ادعاي خون دادن و شهيد دادن داره ماييم ! اتفاقاً ما شهيد نداديم كه يك سري به تبعيت كوركورانه از نا مرد هاي روزگار بيان بريزن توي خيابون ها و حيثيت اون شهيدان و دين خانواده هاشون رو زير سئوال ببرن ! ما شهيد نداديم كه بشينيم اونها با دستهاي ظاهراً خالي بيان و بعد عمري آبرو داري با شلوغ بازي گند بزنن به همه چيز!
ديديم و ديديد چه جوري همين قوا همه رو نشوند سر جاشون و امنيت رو دوباره برگردوند به همه مون.
مطمئناً كسانيكه توي اين مدت شلوغ كردن و ساز مخالف زدند عقيده اي به خون شهداي اين مملكت ندارند!
وگرنه با عابرو داري به سبك شهيد داده ها عمل ميكردند.
 
از این به بعد الف-نون اسم تظاهرات که میاد خودشو خیس میکنه (با عرض پوزش-بد جوری دهن این بسیجیارو سرویس کردیم هنوز صدای التماسش تو گوشمه)
 
Post a Comment