Desire Knows No Bounds
Sunday, February 28, 2016

هدیه رو وا نکرده حذف مصباح

از شب قبلش با هم بودیم. گفته بودیم و خندیده بودیم و صبح اونا خوابیده بودن من پاشده بودم اومده بودم خونه، رفته بودم رأی داده بودم رفته بودم اوپنینگ، شب اومده بودن دنبالم رفته بودیم شام و استخر و الخ، تا فردا شبش که باز یکی‌مون کله‌پاچه گرفته بود اومده بود شات زده بودیم اخبار مجلس و خبرگان رو دنبال کرده بودیم خندیده بودیم برنامه‌ریزی سفر یه‌هویی و استخر و شات و شام و مخلفات، تا حوالی ساعت دوی شب، مست و مفرح، هر کدوم درازکشیده رو یه مبل. از خونه بغلی صدای گیتار و آواز دسته‌جمعی میومد. داریوش و «اگه یه روز» و ابی و سیاوش قمیشی و الخ، ترانه‌های رایج وقتای خوب مستی. پنجره‌ها تمام‌قد باز بودن و صدای ساز و آوازشون درست بغل گوش‌مون بود. یکی از ترانه‌های ابی‌شون که تموم شد، دوستم گفت بگیم «اون دو تا مست چشات» رو هم بخونن دیگه. خندیدیم که اوهوم. بعد؟ یادمه پنج دقیقه بعد من لباس‌پوشیده جلوی در واحد بغلی، زنگ‌شونو زدم. در کسری از ثانیه همه‌جا ساکت شد. صداشون میومد که صد و دهه یا همسایه‌هان؟ هیشکی درو باز نکرد. معلوم بود نمی‌تونستن تصمیم بگیرن بیان درو باز کنن یا نه. اولش یه جوری وایستاده بودم از تو چشمیِ در نتونن ببینن منو. سکوت‌شون که طولانی شد اما، دیدم گناه دارن، الانه که مستی‌شون بپره. دوباره زنگ درشونو زدم یه جوری وایستادم که لااقل ببینن صد و ده نیستم. دو تا پسر سی و یکی دو ساله اومدن دم در. قبل از این‌که حرف بزنم شروع کردن به عذرخواهی که ببخشید صدامون بلند بود و اینا. خندیدم که آره، صداتون خیلی بلنده، صدای اونی هم که ساز می‌زنه خیلی خوبه. مکث کردن. گفتم یه خواهشی داشتم. گفتن بله بله، دیگه سر و صدا نمی‌کنیم. گفتم نه بابا، به خاطر جنتی و مصباح‌م که شده حال‌شو ببرین، فقط می‌شه «اون دو تا مست چشات»و هم بخونین؟ مکث. بعد کل خونه‌شون که معلوم بود جمع شده‌ن پشت دیوار راهرو، ترکیدن از خنده. خلاصه یه تعداد های فایو به مناسبت مجلس و خبرگان و حداد، یه شات تکیلا هم آوردن برام که تا حالا کسی تو فرهنگ آپارتمان‌نشینی این‌جوری حال نداده بود به‌مون و دم‌تون گرم و اینا. پنج دقیقه بعدشم اومدن دنبالمون به زور و اصرار بردن‌مون خونه‌شون، تا خود صبح به هوای شات و اخبار خبرگان و اون دو تا مست چشات. یه مشت غریبه دور هم، با حالی خوب، خیلی خوووب.


Comments:
دم شما و همسایه هاتون گرم... تا باشه از این خوشی ها
 
Post a Comment