Desire Knows No Bounds
Friday, April 15, 2016

بر خلاف قرن نوزدهم که سرسپرده‌ی پروژه‌ها و آرمان‌های یوتوپیایی -طرح‌هایی برای آینده- بود، قرن بیستم عزم نجات دادن خود چیز را داشت، عزم تحقق مستقیم نظم نوینی که همه در اشتیاق‌اش می‌سوختند. سویه‌ی غایی و تشخص‌بخشی قرن بیستم عبارت بود از تجربه‌ی مستقیم امر واقعی به مثابه چیزی در تقابل با واقعیت اجتماعی روزمره، امر واقعی با تمام خشونت‌اش، به مثابه بهایی که باید به خاطر کندن و دور انداختن لایه‌های غلط‌انداز واقعیت پرداخت شود.

به برهوت حقیقت خوش آمدید --- اسلاوی ژیژک

پ.ن. تعمیم می‌دهم، پس هستم.

Labels:Comments: Post a Comment