Desire Knows No Bounds
Friday, May 6, 2016

اگه تمام زندگی‌مو تا الان فاکتور بگیرم و فقط همین دو هفته‌ی جاری رو دست از تنبلی بردارم و لااقل پنج ساعت در روز کار کنم، سرنوشت یک سال آینده‌م به کل دگرگون خواهد شد. ولکن اصلن در این زمینه بوی بهبود ز اوضاع جهان نمی‌شنوم.

این‌قد بدم میاد سرنوشتِ آدمو در دستانِ خودِ آدم قرار می‌دن و کوالای درونِ آدم رو با چالش جدی مواجه می‌کنن. این‌قد بدم میاد.


Comments: Post a Comment