Desire Knows No Bounds
Monday, October 24, 2016

این‌قدر از یک‌شنبه‌های گالری و استاد و بچه‌های کلاسْ انرژی مثبت می‌گیرم که هر بار به اندازه‌ی دو سال جوون می‌شم. کاش برم یه آمفی‌تئاتر خصوصی هم بزنم رستگار شم.

Labels: ,Comments: Post a Comment