Desire Knows No Bounds
Sunday, January 22, 2017

یه جایی از نامه‌ش برام نوشته ناسا موشک اسکایلب رو تو دهه ۷۰ فرستاد فضا و قرار بود سال بعد برگرده زمین. نکته‌ش این بود که وقتی فرستادن‌ش به فضا، راه برگردوندن‌ش رو نمی‌دونستن. فکر کردن حالا ۸ سال فرصت هست. تو این مدت راه‌ش رو پیدا می‌کنیم. ولی نتونستن. موشک مستقیم توی اقیانوس سقوط کرد و منفجر شد. این داستان زندگی ماست. موشک رو فرستادیم هوا به این امید که راه فرودش رو پیدا می‌کنیم. ولی معلوم نیست که بتونیم یا نه.

من؟ منم همین‌جور.


Comments: Post a Comment