Desire Knows No Bounds
Friday, January 6, 2017

و مورد قابل مداقه‌ی دیگر این‌که قادرم بسیاری از چیزای مهم زندگی‌مو به تنبلی‌م و به وبلاگ‌م بفروشم. که اینم خب اشتباه است دیگر.


Comments: Post a Comment