Desire Knows No Bounds
Thursday, April 27, 2017

درحالی‌که یه عمر به لقب منیپیولتیو ملقب بودم، دارم منیپیولیت کردنای دوست قشنگ‌مو ریزریز از نزدیک می‌بینم و احساس می‌کنم مادر ترزام در مقام مقایسه.


Comments: Post a Comment