Desire Knows No Bounds
Saturday, May 13, 2017

خبرِ وارده:

زن جوانی که به اتهام رابطه شیطانی با مرد غریبه دستگیر شده بود، با حکم قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران به دو سال شستن مرده‌ها در غسالخانه‌ها و ۷۴ضربه شلاق محکوم شد. این زن ۲۷ بهمن پارسال با شکایت مرد جوانی که ادعا داشت همسرش با مرد غریبه‌ای رابطه پنهانی دارد، دستگیر شد و تحت بازجویی قرار گرفت. مینا ۳۵ ساله در نخستین بازجویی منکر اتهامش شد اما در ادامه تحقیقات پلیس آگاهی، از این که فهمید شوهرش از راز رابطه او با مرد بیگانه باخبر بوده به شدت شوکه شد و با دیدن مدارکی که علیه‌اش وجود داشت ناگزیر به رابطه پنهانی اعتراف کرد. پس از اظهارات زن جوان، مرد غریبه نیز به صورت غیر علنی تحت محاکمه قرار گرفت و سپس قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری رأی خود را درباره دو متهم صادر کردند. بر اساس حکم دادگاه، زن جوان به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال کار در غسالخانه و شست‌و‌شوی زنان مرده محکوم شد. مرد غریبه نیز به ۹۹ ضربه شلاق و تبعید به یکی از شهرهای دورافتاده محکوم شد. پس از تأیید این رأی از سوی قضات دیوانعالی کشور حکم درباره این زن و مرد اجرا خواهد شد.

منبع: عصرایران

Labels:Comments:
چه موقعیت ابزوردی!
 
Post a Comment