Desire Knows No Bounds
Sunday, May 14, 2017


از متن:

 آقای ماندلا می‌فهمیده که مسمومترین ذهنیت جهان، ذهنیت قربانی است. از همه ما هم بیشتر حق داشته ادعای قربانی بودن کند. یعنی سیاهپوست زاده شدن در آفریقای جنوبیِ زمان آپارتاید مصداق مسلم قربانی بودن است. منتها آقای ماندلا می‌دانسته که با محکوم کردن در و دیوار‌ و روزگار، نه زندگی خودش و نه هیچ قربانی دیگری تغییر نخواهد‌ کرد.

پ.ن. به عنوان كسى كه دست‌كم ده سال خودم رو پشت واژه‌ى محكمه‌پسمد "و ناتوانى اين دست‌هاى سيمانى" قايم كرده بودم، متن بالا رو تقديم مى‌كنم به تمام "خودقربانى‌پندار"هاى اين حوالى.

Labels:Comments: Post a Comment