Desire Knows No Bounds
Tuesday, June 6, 2017

راستش برای این‌که در سرزمین گَل و گشاد نسبیّت و رواداری گم نشم، عموما دو نکته رو مد نظر قرار می‌دم. یکم این‌که «هر آن‌چه بر خود نمی‌پسندی، برای دیگران نیز مپسند». دوم و مهم‌تر این‌که قانون «دکمه قرمزه» رو رعایت می‌کنم در زندگی‌م. مخصوصا اگه رابطه‌ای برام مهم باشه. «سوالی که ممکن است به هر دلیل شنیدن جوابش برایت خوشایند نباشد را مپرس».

چنین گفت خارپشت

Labels:Comments: Post a Comment