Desire Knows No Bounds
Tuesday, June 27, 2017

دیوانه‌سازها تمام شادی و نشاط فضای اطراف‌شونو می‌بلعن.
...
طبیعت دیوانه‌سازها طوریه که خواهش یا عذرخواهی رو درک نمی‌کنند. بنابراین به تک‌تک شما هشدار می‌دم، اگر می‌خواین از آسیب اونا در امان بمونین بهانه‌ای به دست‌شون ندین.

هری پاتر و زندانی آزکابان

Labels:Comments: Post a Comment