Desire Knows No Bounds
Thursday, June 8, 2017

آقای ایگرگ یکی از آدماییه که ازش چیزای زیادی یاد گرفته‌م. مهم‌ترین چیزایی که یادم داده اما، تو معاشرت‌های دونفره‌مون نبوده. تو معاشرتای دسته‌جمعی بوده یا تو جلسات مختلف کاری. بیشترین لرنینگ‌ها دقیقا زمانی بوده که من نشسته‌م کنار دستش، و دارم مکالمه و رایزنی‌ش با آدمای دیگه رو تماشا می‌کنم. 

امروز حین سه تا جلسه با سه سری آدم مختلف، هر چند دقیقه یک‌بار تو دلم می‌گفتم چرا این حرف یا فلان رویکرد به ذهن من نرسیده بود. در واقع بیشتر ازین‌که ازش مطلب یاد بگیرم، مهارت یاد می‌گیرم.

بعضی آدما هم هستن در زندگانی، در نقطه‌ی مقابل، که تا وقتی تو معاشرت دونفره‌ای باهاشون، خوب و معقولن. آخ اما از وقتی که شاهد رفتارشون توی معاشرتای دسته‌جمعی یا طی معاشرت‌شون با دیگران باشی. در کسری از ثانیه مراتب سقوط رو طی می‌کنن. 


Comments: Post a Comment