Desire Knows No Bounds
Tuesday, August 29, 2017

اگه یه کارگردانی تصمیم بگیره از رو زندگی من فیلم بساره، لازم نیست واسه فیلم‌نامه زحمت خاصی بکشه. تمام تعلیق‌ها و فراز و فرودها و عجیب‌ترین اتفاقات ممکن الردی خودش در متن گنجونده شده.


Comments:
و البته تمام اینها که گفتی با شیبی حساب شده
 
Post a Comment