Desire Knows No Bounds
Monday, September 25, 2017

مذاکره
مذاکره
مذاکره

این دو ماه آخر تابستون از پرمذاکره‌ترین ماه‌های زندگی‌م بود. حتا طی کیوریت نمایشگاه‌های سی‌نفره هم این‌همه مذاکره نکرده بودم که طی این دو ماه. تابستون رو داخل رولر-کوستر سپری کردم و امروز صبح بالاخره پیاده شدم. بالاخره رایزنی‌های هر چهار تا پروژه رو بستم و بالاخره خودم رو رتق و فتق کردم و سرانجام یاد گرفتم دست از کولی‌بازی بردارم و پا شم این چهار تا بچه‌ای رو که زاییده‌م به سر و سامون برسونم.

پاییز پررنگ و پرکاری در پیشه.

پ.ن. به یه پرسونال اسیستنت احتیاج دارم. نه برای گالری، برای شخص خودم. اگر به این کار علاقه دارین مشخصات کامل و روزومه‌تون رو برام ای‌میل کنین.
carpediem1[at]gmail.com


Comments: Post a Comment