Desire Knows No Bounds
Friday, March 23, 2018

«کشتن گوزن مقدس» ازون فیلم‌هاست که دلم می‌خواد چندبار ببینمش. و از قضا تصمیم درستی هم بود، چون امروز که برای بار دوم نشستیم به تماشای فیلم، دیدم نه تنها باز از اول تا آخر چشم برنمی‌دارم ازش، که دریافتم به سینماهای خارج هم نمی‌شه اعتماد کرد. چگونه؟ زیرا بار اول فیلم رو تو دوبی تو سینما دیدم و به نظرم گیج‌کننده اومد کمی، بعد رفتم خوندم راجع بهش و با خودم فکر کردم لابد بعضی دیالوگ‌ها رو درست متوجه نشدم. امروز دریافتم که سینمای دوبی خیلی شیک تمام سکانس‌های سکس و هندجاب رو سانسور کرده و اطلاعی هم به مخاطب نداده که دارین فیلم رو کات‌شده می‌بینین.


Comments: Post a Comment