Desire Knows No Bounds
Friday, March 23, 2018

این‌همه جاهای مختلف رفته‌م دیسکو، هیچ‌ کدوم اما به پای تجربه‌ی عجیب و منحصر به فرد دیشب نمی‌رسه. یکی از جذاب‌ترین تجربه‌های زندگی‌م بود. تجربه‌ی شعف و سرخوشیِ دسته‌جمعی، خالص، صادقانه، رها و فارغ از همه‌چی، از ده شب تا هشت صبح.

هنوز تو سرم داره حباب پخش می‌شه.


Comments: Post a Comment