Desire Knows No Bounds
Monday, October 8, 2018

صبحا چشممو که باز می‌کنم، تا غلت‌زدن‌ها و کش اومدن‌هام تو تخت تموم شه و بخوام پا شم از جام، اوقاتم تو گوشی رو به کل توی NewsBlur سپری می‌کنم به وبلاگ‌خونی. آیین مورد علاقه‌ی روزانه‌م. امروز اما، نیوزبلر رو که باز کردم، دیدم تمام سابسکریپشن‌هام پریده. رفتم میل‌باکس‌م رو چک کردم و دیدم بله، اکانت پریمیوم‌ام اکسپایرد شده و دیگه به جز ۶۰تا، هیچ فیدی رو بهم نشون نمی‌ده:|

انگار لذت صبحانه‌خوردن رو گرفته باشن ازم، یکی از مهم‌ترین لذت‌های اوقات بی‌حوصلگی و باحوصلگی‌م اکسپایرد شده فلذا از امروز اوقاتی که در  بیمارستان و در ترافیک و در حال انواع انتظار سپری می‌کنم، از قبل هم پرملال‌تر می‌شه.


Comments:
چرا از فیدلی استفاده نمی کنی؟ ولی ایده ی خوبی بهم دادی که اون دقایقی که بین پا شدن و تو رختخواب چرخیدن میخوام یکی رو انتخاب کنم گزینه ی سوم بهتری هست.
 
خب چرا از inoreader
استفاده نمی‌کنید؟
این قرتی بازی‌هارم هم نداره
 
Post a Comment